Alka-Seltzer Plus Cold And Cough
Package insert

(Aspirin / Chlorpheniramine / Dextromethorphan / Phenylephrine)

Downloading FDA Package Insert for Alka-Seltzer Plus Cold & Cough liquid gels