Analpram-HC
Alternatives

(pramoxine / hydrocortisone)

ADVERTISEMENT
 • Analpram-HC (pramoxine / hydrocortisone)

 • 2 alternatives
 • Hydrocortisone Pramoxine (hydrocortisone / pramoxine)

  • 1 dosage forms
  • $40.61 is the lowest price near you
 • Anucort-hc (hydrocortisone acetate)

  • Prescription only
  • 1 dosage forms
  • $686.78 is the lowest price near you